Семеен хотел Дискрет се намира в южния край на Владая, в подножието на Витоша, в   близост с народен парк Витоша и международен път Е79. Разстоянието на хотел Дискрет до центъра на столицата и до центъра на град Перник е 10 км.     

 

  Културни и природни забележителности в района:

Още информация

Скрит текст, който гостите, които желаят ще могат да четат:

 

Влада̀я е село в район Витоша на Столична община, област София.

За името Владая има две легенди. Според едната легенда, то произлиза от глагола „владей“, а според другата от времето на Второто българско царство (1185-1396) — от името на една от трите царски дъщери (или дъщери на местен благородник): Яна, Бояна и Влада. И трите имена са използвани за наименования на области от Витоша.

 

Витоша е планина в Западна България. Най-високата ѝ точка е Черни връх (2290 m). Витоша е изградена от мощен монцонитов (сиенитов) плутон в ядрото на планината, вместен сред горнокредни вулканити  андезити, андезитови брекчи, туфи, туфити, върху които на места по сеферната периферия лежат терциерни конгломерати и пясъчници. 

През кватернера билните части на планината попадат в пояса на периглациалния климат и тогава се образуват характерните за нея каменните реки(често неправилно наричани морени поради визуалното си сходство с тях), снежници, каменни сипеи и свлачища. Каменните реки представляват големи струпвания на заоблени скални блокове, получили са се вследствие на течащата вода и изветряването, които постепенно са загладили техните ръбове. Те представляват основна туристическа дестинация в планината.

Витоша се намира в непосредствена близост до София и Перник, и вследствие на това планината се е променила повече, отколкото другите български планини. На територията на планината се намира Природен парк Витоша, най-старият на Балканския полуостров. Тя е любимо място за туризъм на софиянци и перничани. В полите на Витоша се намира Боянската църква, която е един от културните символи на България и културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. На територията на парка се намира също и Драгалевският манастир, който има голямо историческо значение.Планината е сред Стоте национални туристически обекта със своя първенец – Черни връх.